Praveshika Pratham.

Total Marks:75.

Pass Marks:26.

Practical:60,Theory:15.No written Exam.

Raagas:Yaman,Kafi,Khamaaj,Bhimpalasi,Baageshri,Bhoop,Des,Durga.

Students should well versed with Aarohan/Avrohan,Pakad,Prarambhik Aalap/Swar elaboration of all Raagas.

One bandish of each raag should be known,

One bandish with Aalap,Swar vistaar,Taan of any 6 raagas.

One bandish/swar vistaar in Jhaptaal and Rupak.

Two Sargam geet and Lakshan geet.

One dhrupad and Bhajan/Dhoon.

“Vande Mataram”,”Jana Gana”to sing/play.

Taal: Including the taals of Prarambhik,Teentaal,Ektaal,Jhaptaal.

Aalankar:

1)SaRe,ReGa,GaMa,………..Sa’Ni,NiDh,DhPa,………..

2)SaReSa,ReGaRe,GaMaGa,………………………Sa’NiSa’,NiDhNi,DhPaDh,………(in Dadra).

3)SaReGaSaReGaMa,ReGaMaReGaMaPa,……………..Sa’NiDhSa’NiDhPa,………..(in Rupak).

4)SaGaReSa,ReMaGaRe,……………………………..Sa’DhNiSa’,NiPaDhNi,………….(in Teentaal).

5)SaMa,RePa,GaDh,………Sa’Pa,NiMa,DhGa………………….

Definations:

Sangeet,Dhwani,Naad,Swar,Saptak,Mel,Aalankar(palta),Raag,Jati,Vadi,Samvadi,Pakad,Aalap,Taan,Swarmalika(sargam geet),Lakshan geet,Sthayi,Antara,Lay,Matra,Taal,Sam,Khaali,Dugun,Theka,Varjit Swar,Aavartan,examples of raagas.

Students should also know the syllabus of Prarambhik.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *