Total Marks:75. Pass Marks:26. Practical:60,Theory:15.No written Exam. Raagas:Yaman,Kafi,Khamaaj,Bhimpalasi,Baageshri,Bhoop,Des,Durga. Students should well versed with Aarohan/Avrohan,Pakad,Prarambhik Aalap/Swar elaboration of all Raagas. One bandish of each raag should...